Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie, pobočná Pedagogická fakulta Ostrava – speciální pedagogika

Oznamujeme oficiální otevření pobočné Pedagogické fakulty v Ostravě – speciální pedagogika
Po získání všech potřebných povolení na otevření pobočné Pedagogické fakulty v Ostravě se specializací
Speciální pedagogika zahajujeme studium následujících studijních oborů:
  • bakalářské studium

speciální pedagogika – předpokládané zahájení studia 1.10. 2018

  • magisterské studium

speciální pedagogika-učitelství – Magisterské studium se bude otvírat  po schválení Ministerstvem školství Polské republiky a po ukončení 1. tříletého cyklu bakalářského studia

  • celoživotní vzdělávání

speciální pedagogika obecná (4 semestry) – předpokládané zahájení studia 1.10.2018

Více informací získáte postupně na našich webových stránkách nebo nás kontaktujte na
e-mailu: info@cmvi.cz