Jste restauratér? Pozor na hygienu

Jste restauratér? Pozor na hygienu.

Věděli jste, že od 1. 1. 2006 platí v souladu s Nařízením (ES) č. 852/ 2004 o hygieně potravin povinnost provozovatele zajistit školení pro všechny své zaměstnance a vést o tom záznamy?

V roce 2015 vyšla novela zákona o potravinách, která je platná od 1. 1. 2015 a společně s evropským nařízením č. 1169/2011 tvoří základ pro označování potravin a informování o alergenech. 22. 7. 2014 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona o potravinách (nabývá účinnosti 1. 1. 2015). Tato novela je výsledkem dlouhotrvajícího úsilí o zkvalitnění označování potravin. Promítají se v ní některá ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 (nabývá účinnosti 13. 12. 2014) a společně s tímto nařízením představuje základ pro označování alergenů v pokrmech podávaných v provozovnách společného stravování. Z tohoto důvodu vzdělávání vašich zaměstnanců a získávání informací je náročné, ovšem je nezbytné. Zejména z důvodu, že Vaše práce souvisí s vysokým rizikem ohrožení zdraví nejen Vašeho, ale především konečných spotřebitelů.