Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část

vzdelavani-uredniku

ZAČÁTEK:
30.11.2020

Kategorie

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Kurz splňuje požadavky pro povinné vstupní vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů.

Akreditace č.: AK/VEPO-6/2018

Cílem vzdělávacího programu je zlepšení znalostí vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti řízení lidských zdrojů, práva, managementu a komunikace.

Vzdělávací programy:
– Obecný úvod do managementu ve veřejné správě, stanovování cílů, plánování, organizování, kontrola

– Etika ve veřejné správě

– Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, marketing ve veřejném sektoru

– Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace

– Regionální politika EU

– Tvorba a hodnocení projektů ve veřejném sektoru

– Rovné příležitosti žen a mužů

Zahájení kurzu: 30.11. – 4.12. 2020
Rozsah výuky: 40 hodin
Kurzovné: 6.600,- Kč
Místo konání: Ostrava
Garant kurzu: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Informace ke konání kurzu:
Českomoravský vzdělávací institut, z.s.
Nerudova 248/38
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.cmvi.cz
info@cmvi.cz
tel: /+420/ 724 000 302