Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo.

Nedílnou součástí dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Programy se zaměřují na podporu výzkumu a vývoje, která přispívá k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje.

  • Dotace pro nestátní neziskové organizace
  • Operační programy řízené MMR
  • Podpora cestovního ruchu
  • Podpora rozvoje regionu

Dle www.mmr.cz