Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, Lektor

Management, Podnikání

„Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.“

Absolvent Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ve studijním programu Ekonomika a management. V roce 2010 úspěšně ukončil doktorské studium. V současné době pracuje jako vedoucí katedry Managementu a podnikání Slezské univerzity v Opavě. Je specialista v oblasti managementu, personalistiky, řízení lidských zdrojů, projektového řízení atp. rovněž i tyto předměty vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě. Je členem Sdružení na ochranu spotřebitele, České ekonomické společnosti, České manažerské asociace a České marketingové společnosti, jak rovněž je členem Českomoravského vzdělávacího institutu, z.s.

Courses

ID Název Délka Datum zahájení
20106 Vstupní vzdělávání úředníků 30.9.2019
Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část 30.9.2019