NOVÝ KURZ

Vstupní vzdělávání 

Záleží nám na praktičnosti a užitečnosti předávaných vědomostí, a proto dbáme na vysokou odbornost a profesionalitu našich lektorů. K úspěšnému získání osvědčení o absolvování kurzu je třeba se zúčastnit všech vyučujících dnů.

Akreditace programu č.: AK/VV-1/2019 ze dne 13.2.2019

Akreditace instituce č.: AK/I-46/2018 ze dne 14.5.2021

Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí novému úředníkovi územního samosprávného celku znalosti týkající se jeho postavení, práv a povinností, působnosti, příslušnosti a fungování územního samosprávného celku ve vztahu k občanovi.
Seznámit jej se základy státní správy a samosprávy v ČR.

Vzdělávací program:
– Právní systém ČR

– Veřejná správa ČR

– Veřejné finance ČR

– Evropská unie

– Komunikace

– Informatika a eGovernment

Zahájení kurzu: 20.9. – 24.9. 2021
Rozsah výuky: 40 hodin
Kurzovné: 6.200,– Kč
Místo konání: Ostrava
Informace ke konání kurzu:
Českomoravský vzdělávací institut, z.s.
Nerudova 248/38
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.cmvi.cz
info@cmvi.cz
tel: /+420/ 724 000 302