Tarnowska Szkola Wyższa v Tarnově – odkaz (PL)

Historie

Tarnovská vysoká škola je soukromou vysokou školou, která působí od roku 2004. Byla založena na základě povolení uděleného rozhodnutím Ministerstva národního vzdělávání a sportu  dne 23. července 2004 č. DSW-3-548/J/P/04 původně s názvem Malopolská vysoká škola v Břesku. Zakladatelem školy je Tarnovské edukační centrum, s. r. o. se sídlem v Tarnově. Škola má právní odpovědnost a svoji činnost vykonává na základě zákona ze dne 27. července 2005 – Právo o vysokém školství (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), předpisů s ním souvisejících a zároveň na základě stanov. Dozor nad činností školy vykonává odpovědný ministr pro vysoké školství.

Sídlo školy se nachází v centru Tarnova na ulici Mościckiego 27. Škola má k dispozici bezplatné parkoviště s 50 místy ke stání, z toho dvě místa pro invalidy.

Poskytuje vzdělání v magisterských a bakalářských studijních programech v oboru: psychologie, kosmetologie, pedagogika a speciální pedagogika a také postgraduální studium a rekvalifikační kurzy. V každém roce školu navštěvuje přibližně 400 studentů v magisterském a bakalářském studiu a cca 300 studentů v postgraduálním studiu. Nábor vysokoškolských pedagogů, kterých škola zaměstnává přibližně 60, probíhá na vysokých školách v Krakově, Řešově, Varšavě, Prešově a Německu.

Nabídka vzdělání

Fakulta aplikovaných věd v Tarnově

Bakalářské studium – tříleté

PEDAGOGIKA

 • Předškolní výchova a vzdělávání na prvním stupni
 • Předškolní výchova a vzdělávání na prvním stupni se vzděláváním informatiky
 • Prevence závislosti a resocializace
 • Resocializace a veřejná bezpečnost

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • Oligofrenopedagogika se vzděláváním na prvním stupni
 • Diagnóza, terapie a individuální rehabilitace

PSYCHOLOGIE:

 • Psychologie výchovně – nápravná
 • Psychologie zdraví a resocializace

KOSMETOLOGIE:

 • Kosmetika používána
 • Kosmetika s propagací zdraví

Magisterské studium – dvouleté

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

 • Vzdělávání a rehabilitace mentálně postižených osob (Oligofrenopedagogika)
 • Pedagogická terapie a individuální rehabilitace

PEDAGOGIKA

 • Předškolní vzdělávání a vzdělávání na prvním stupně
 • Prevence závislosti a resocializace

POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM

 • Předškolní vzdělávání a vzdělávání na prvním stupni
 • Logopedie
 • Pedagogická příprava
 • Diagnóza, terapie a individuální rehabilitace
 • Vzdělávání a rehabilitace osob s autismem
 • Speciální pedagogika pěti specializací
 • Metodika výuky anglického jazyka
 • Vedoucí pozice ve školství
 • Oligofrenopedagogika

a jiné dle aktuální poptávky Ministerstva národního vzdělávání

Nábor provádíme na území Tarnova,  Bochni,  Břeska, Beskydské Suché, Mielce a Debici.

ČINNOST

Zkouškové centrum anglického jazyka – PEARSON

V rámci centra jsou pořádané kurzy anglického jazyka na všech úrovních, které jsou přípravou pro výkon povolání učitele a také technických profesí a obchodníků.

Kurzy jsou přípravou pro vykonání zkoušky a získání certifikátu LCCI uznávaného v celé Evropě.

Kurzy jsou určené pro:

učitele – získají oprávnění k výuce anglického jazyka ve školce a začátečníků,

studenty,

žáky škol vyšších,

pracující nebo, kteří plánují pracovat v zahraničí.

Vzdělávací a zkouškové centrum počítačových kompetencí ECDL

Vysoká škola v Tarnově je certifikovanou laboratoří ECDL, ve které se pořádají:

 • Počítačové kurzy – příprava ke zkouškám a získání Evropského certifikátu počítačových schopností na úrovni B1 – B4.
 • Kurzy AUTOCAD  na všech úrovních znalostí.

Centrum novodobé kosmetologie

Struktura novodobého centra kosmetologie je tvořena:

 • Kosmetickým salónem, ve kterém studenti zdokonalují své praktické dovednosti a také dělají vědecké pokusy. V salóně se provádí kosmetické zákroky a profesionální make-up.
 • Školícím centrem, ve kterém probíhá výuka a praktická školení pro kosmetičky a techniky kosmetických služeb. Tato školení jsou vedena kosmetickými firmami a polskými lázněmi.

Psychologicko-pedagogická poradna

Poradna poskytuje následující služby:

 • Individuální a skupinová psychoterapie pro osoby s psychickými poruchami, pro děti a mladistvé s poruchami chování a také pro disfunkční rodiny.
 • Diagnóza, psychoterapie a podpora raného vývoje.
 • Podpora dětí, mládeže, rodičů a dospělých.

V poradně pracují kvalifikovaní specialisté z oblasti pedagogiky, psychologie a logopedie.

Konference v letech 2016/2017

Kosmetologická konference „Kosmetolog profese s budoucností“ – 18. května 2016

Pedagogická konference „Výzvám moderního vzdělávání“ – 19. května 2016

Kosmetologická vědecká konference „Moderní kosmetologie a tradiční léčivé metody“ – 5. října 2016

Vědecká konference „Práva dítěte a skutečnost“ – 7. – 8. prosince 2016

Vědecká konference „Hodnoty v životě školy a práci učitele“ – 29. května 2017

Vědecká konference „Étos přednášejícího a studenta. Nepříjemná nutnost nebo podstata vysokoškolského života“ – 27. června 2017.

Plánované konference v akademickém roce 2017/2018

Květen 2018 – „Pochopení smyslu a kvality života současné mládeže – jeho determinanta“ ve spolupráci s Papežskou univerzitou Jana Pavla II a Pedagogickou univerzitou.

Květen 2018 – Symposium „Informační pojetí prostoru hudebního díla“

Květen 2018 – „Problematika sebevražd mezi dětmi a mládeži“

Červen 2018 – „Progres v neonatologii a podpora raného vývoje“

Říjen 2018 – „Estetická medicína v kosmetologii“

Vzdělávací instituce

Vysoká škola v Tarnově v rámci svých vzdělávacích aktivit pořádá také kurzy a školení:

– jazykové

– počítačové

– kosmetologické

– pedagogické

– první pomoci

– praktická cvičení pro učitele

Spolupracuje s Krajským pracovním úřadem v Krakově a Malopolskou agenturou regionálního rozvoje v Krakově. Společně realizují školení dotované projekty „Směr Kariera“ a „Malopolské Bony rozvojove“.

Strategie vysoké školy

 • Zlepšení kvality a úrovně vzdělání obyvatel
 • Informační rozvoj společnosti
 • Rozvoj trhu práce
 • Podpora a propagace talentů
 • Rozvoj prevence a ochrany zdraví
 • Společenská integrační politika
 • Rozvoj služeb pro veřejnost

 Shrnutí

 • Atraktivní studijní obory,
 • Sbor pedagogických pracovníků s dlouholetou praxí,
 • Vysoká úroveň vzdělávání,
 • Praktická příprava pro povolání v rámci vybraného oboru,
 • Vysoké stipendia sociální, vědecké, sponzorované a jiné,
 • Výhodná poloha – v centru Tarnova,
 • Přátelská a vlídná atmosféra,
 • Zajímavé veřejné přednášky,
 • Konference vědecké a vědecko-didaktické,
 • Možnost pokračování ve studiu na jiné vysoké škole,
 • Široký výběr postgraduálních studijních oborů.