Operační program Průmysl a podnikání, Marketing

Operační program Průmysl a podnikání, Marketing

Cílem programu Marketing bylo posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v České republice prostřednictvím dotací na marketingový průzkum zahraničních trhů, účast na zahraničních veletrzích a výstavách a s tím související tvorbu propagačních předmětů.