Organizujeme na září 2019 – Vstupní vzdělávání úředníků

Organizujeme na září 2019 – Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků

Akreditace č. AK-VV-1/2019

Obsah:
Připravit začínajícího úředníka veřejné správy na výkon jeho činnosti.
Seznámit jej se základy státní správy a samosprávy v ČR.
Vzdělávací program:
Právní systém ČR, Veřejná správa ČR, Veřejné finance ČR, Evropská unie, Komunikace, Informatika a eGovernment

Zahájení kurzu: 30.9. – 4.10. 2019
Rozsah výuky: 40 hodin
Kurzovné: 6.200,– Kč
Místo konání: Ostrava
Garant kurzu: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Informace ke konání kurzu:
Českomoravský vzdělávací institut, z.s.
Nerudova 248/38
703 00 Ostrava – Vítkovice
www.cmvi.cz
info@cmvi.cz
tel: /+420/ 724 000 302