Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Rovné příležitosti mužů a žen

Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o dotační programy v rámci strukturálních fondů EU.