Organizujeme na září 2019 – kurz Vzdělávání vedoucích úředníků

Organizujeme na září 2019 – kurz Vzdělávání vedoucích úředníků

Akreditace č. AK-VEPO-6/2018

Obsah:

– Obecný úvod do managementu ve veřejné správě, stanovování cílů, plánování

– Organizování, kontrola, etika ve veřejné správě, pracovní právo

– Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, marketing ve veřejném sektoru

– Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace, Regionální politika EU, Rovné příležitosti žen a mužů

Zahájení kurzu: 30.9. – 4.10.2019
Rozsah výuky: 40 hodin

Kurzovné: 6.600,- Kč

Místo konání: Ostrava

Garant kurzu: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Informace ke konání kurzu:

Českomoravský vzdělávací institut, z.s.

Nerudova 248/38

703 00 Ostrava – Vítkovice

www.cmvi.cz

info@cmvi.cz

tel: /+420/ 724 000 302