Zář
08

Vzdělávejte se pro růst

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě […]

By 2Sides | Projekty
DETAIL
Zář
08

Projekty přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko

Nový Program ČR-PR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury. Dle www.cz-pl.eu

By 2Sides | Projekty
DETAIL
Zář
08

Stáže pro mladé II

Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 má žákům a studentům umožnit získat nejen odbornou praxi, ale také nové kontakty,  a pracovní návyky. Účast na stáži přesahuje běžný rámec […]

By 2Sides | Projekty
DETAIL