Stáže pro mladé II

Stáže pro mladé II

Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 má žákům a studentům umožnit získat nejen odbornou praxi, ale také nové kontakty,  a pracovní návyky. Účast na stáži přesahuje běžný rámec školních osnov, úkolem stáží není tyto osnovy doplňovat či upravovat.

Zapojení se do projektu má značné výhody i pro samotné poskytovatele stáží. Těm účast v projektu dává příležitost „odzkoušet“ si možného budoucího pracovníka a zavázat si ho případně k další spolupráci (ta však není podmínkou). V neposlední řadě firma obdrží částečnou náhradu mzdy mentora, která vychází z průměrné mzdy na dané pozici. Veškeré náklady na refundaci mzdy mentora a proplacení mzdy stážisty budou poskytovateli uhrazeny po úspěšném ukončení stáže. Poskytovateli stáže se mohou stát pouze soukromé subjekty podnikající na území České republiky a disponující mentorem, který stážistu povede v průběhu působení ve firmě.

Dle www.stazepromlade.cz