Bakalářské studium Speciální pedagogiky

Jste z Ostravy, nebo blízkého okolí a máte zájem o práci v mateřské školce, státní škole nebo domovech sociálních služeb?

Přihlašte se do bakalářského studia obecné speciální pedagogiky s možností okamžitého navazujícího studia na Mgr. bez nutnosti dalších didaktických zkoušek a bez nutnosti přijímacích zkoušek.

Co potřebujete vědět?

 • Způsob přijetí ke studiu: Výběr uchazečů se uskuteční na základě pořadí došlých přihlášek.
 • Termín zahájení studia: 1.10.2018
 • Délka studia: 450 vyučovacích hodin, 6 semestrů (pátek – neděle  1 x za 14 dní)
 • Způsob ukončení studia: obhajoba závěrečné bakalářské práce, závěrečná zkouška
 • Doklad o absolvování studia: diplom o absolvování bakalářského studia
 • Poplatek za semestr: 25.080,- Kč, zápisné 2.700,- Kč
 • Možnost okamžitého navazujícího studia Mgr. bez nutnosti přijímacích zkoušek

Pořadatel: Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie, pobočná Pedagogická fakulta Ostrava – Speciální pedagogika
Garant studia: Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie

Jak a do kdy se přihlásit?

 • Termín podání přihlášky: do 15.9.2018
 • Podmínky přijetí:
  • ukončené SŠ vzdělání s maturitou,
  • řádně vyplněná přihláška ke studiu,
  • doklad o uhrazeném poplatku spojený s podáním přihlášky,
  • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • kopie průkazu totožnosti
  • 2 x fotografie
 • Máte o studium zájem? Napište nám na: info@cmvi.cz

Co vše můžete po absolvování studia dělat?

Absolventi bakalářského studia můžou dále pokračovat ve studiu II. stupně (magisterském) a postgraduálním. Jsou připraveni pracovat v:

 • mateřských školkách, základních školách (v roli asistenta pedagoga),

 • integračních, speciálních či terapeutických družinách,

 • jiných zařízeních, ve kterých probíhá proces terapeuticko-edukačně-výchovný,

 • domovech sociálních služeb,

 • dílnách zájmové terapie.

Absolvent oboru Speciální pedagogika mající interdisciplinární znalosti týkající se rozvoje v životním cyklu handicapovaného jedince – vzdělávání, výchovy, péče a terapie osob se speciálními vývojovým a vzdělávacími potřebami, získává kvalifikaci speciálního pedagoga.

Student si vybírá specializaci, po jejímž ukončení si rozšíří své odborné kompetence

 • Pedagogická terapie s individuální revalidací.

Vzdělávání, díky kterému absolvent oboru Speciální pedagogika získává podrobné znalosti, sociální dovednosti a kompetence, umožňující přijímání a řešení úkolů v oblasti plánování, projektování, vedení a provádění změn vzdělávacích, výchovných, pečovatelských a terapeutických aktivit týkajících se osob se speciálními vývojovými a edukačními potřebami, a také jejich prostředí v rozsahu shodným se studovanou specializací.

Studium v oboru Speciální pedagogika I. stupně (bakalářské) má zajistit vzdělání kompetentních, zodpovědných a tvůrčích speciálních pedagogů, kteří jsou připraveni přijmout výzvu budoucího povolání a fungování v sociálním prostředí.

Informace pro zájemce               Profil absolventa               Harmonogram (PDF)

vzdelavani-vedoucich-uredniku