Magisterské studium se bude otvírat  po schválení Ministerstvem školství Polské republiky a po ukončení 1. tříletého cyklu bakalářského studia.