Charakteristika  odbavovacího systému.

 

Založeno : 1996

Výrobky naší společnosti jsou již instalovány a pracují v několika střediscích, zejména v  České, Slovenské a Polské republice.

V souvislosti s narůstající potřebou takovýchto zařízení v lyžařských areálech a střediscích jsme vyvinuli odbavovací systém, který je svými parametry konkurenceschopný s podobnými zařízeními, jež nabízí  renomované zahraniční společnosti.

Naším cílem bylo vyvinout systém, který by do svých areálů a zimních středisek mohli instalovat také finančně méně silní provozovatelé a toto zařízení jim umožňovalo téměř stejný komfort, jako již známá a na trhu nabízená odbavovací zařízení.

Lyžařské odbavovací zařízení je ovládáno čipovou nebo bezkontaktní kartou a slouží jako vstupní systém u lyžařských vleků a lanovek bez nutné obsluhy. Lyžař si zvolí tarif a v pokladně zakoupí čipovou nebo bezkontaktní kartu s naprogramovaným tarifem. Za tuto kartu uhradí zálohu a po skončení lyžování ji buď vrátí nebo si ji ponechá pro další naprogramování. Uložení tarifu do čipové i bezkontaktní karty se provádí v programovací jednotce, která ve spojení s počítačem a  tiskárnou vytiskne pokladní lístek obsahující název areálu nebo střediska, případně provozovatele, datum a čas naprogramování čipové karty, tarif a cenu.

Odbavovací zařízení neboli turniket tvoří stojan s ovládacím a informačním panelem a otočné rameno s uvolňovacím mechanismem. Je-li používána čipová karta, zasouvá se do otvoru v informačním panelu, pokud provozovatel zvolí používání bezkontaktních karet, pak se tarif vyhodnocuje v aktivačním poli informačního panelu do vzdálenosti do 10  cm a to i přes oděv. Výsledkem vyhodnocení je buď uvolnění otočného ramene nebo jiné sdělení na displeji informačního panelu. Lyžař i provozovatel má po vložení karty možnost odečíst různé informace na alfanumerickém displeji. Ovládací panel obsahuje také akustickou i světelnou signalizaci, využívanou spolu s chybovým hlášením na displeji. Tato signalizace sděluje jak uživateli, tak i provozovateli, jaký druh karty turniketem

v danou chvíli prochází. Provozovatel má také možnost získat informace o průchodnosti turniketem výpisem z pokladny. Programovací jednotka umožňuje provést naprogramování mnoha různých tarifů pro děti i dospělé, od jednotlivých bodových jízdenek přes různé časové jízdné, rozdělené na půldenní dopolední a odpolední či jinak odlišné tarify.

Nespornou výhodou tohoto odbavovacího systému je, že je nezávislý na vzájemném propojení mezi sebou. Znamená to, že v areálech a střediscích s větší rozlohou nejsou nutné náklady na instalaci sdělovacího vedení k propojení systému. Tato skutečnost snižuje pořizovací náklady pro instalaci.

Možnosti: 

 • průchody všech tarifů
 • jednorázové
 • bodové
 • časové – denní
 • několikadenní
 • sezónní
  • Signalizace průchodu dětské karty.
  • Bezkontaktní čtení.
  • Podávání informací na displeji turniketu – teplota, čas, tarif.
  • Možnost sledování průchodu tarifů přes turniket.
  • Sledování tržeb jak denních , měsíčních tak celkových.

Výhody:      

 • Turnikety není nutné propojovat mezi sebou, každý pracuje samostatně včetně pokladny.
  • Jednoduchá obsluha pokladny.
  • Úspora nákupu karet.

 

Seznam středisek, ve kterých pracuje náš lyžařský odbavovací systém

Střediska ČR Počet turniketů
Luka nad Jihlava 5 ks.
SK Jihlava 2 ks.
Malenovice 3 ks.
Kořenov – Mýtiny 1 ks.
Pawlin – Karlov pod Predědem 6 ks.
Přelač 5 ks.
Slovan – Čeladná 1 ks.
Valašská Bystřice 3 ks.
Horní Morava 2 ks.
Zlaté Hory 3 ks.
Letní bobová dráha – Lipno 1 ks.
Letní bobová dráha – Janov 1 ks.
B & S Laguna – Dolní Údolí 1 ks.
SKI MSA – Dolní Benešov 5 ks.
Radek Myška – Teplice nad Metují 1 ks.
Zvičina 2 ks.
Rusava 2 ks.
Stříbrnice 5 ks.
Holčovice 3 ks.
Ski Opálená Čeladná 2 ks.
Podťaté 2 ks.

 

Střediska – SK Počet turniketů
Barbora – Vyšná Boca 4 ks.
Jahodná – Košice 27 ks.
Čierny Balog 7 ks.
Oščadnica 1 ks.
Bardejov 11 ks.
Bánovce nad Bebravou 1 ks.
Kálnica 5 ks.
Koupaliště Oravice 2 ks.

 

Střediska – Polsko Počet turniketů
HPU KEM Morsko 3 ks.
Sosźow 7 ks.

 

Atesty:

 • Atest na tento odbavovací systém může dle našeho platného zákona vydat výrobce (tzv. Prohlášení o shodě výrobku). Nicméně na naše odbavovací systémy, které vyrábíme, toto prohlášení nevystavujeme, neboť turniket i pokladna jsou napájeny bezpečným napětím 19 V.

Programování:

Co se programového vybavení týče, je třeba říct, že systém pracuje na bázi jednočipových inteligentních karet, respektive čipových bezkontaktních karet a na jednorázové papírové lístky s čárovým kódem. Programové vybavení turniketu a pokladny je děláno tak, aby splňovalo veškeré požadavky lyžařského střediska. To znamená, že je možno programovat od jednorázových, bodových, dopoledních, odpoledních, celodenních, několikadenních, sezónních a hodinových lístků. V praxi  programování jednotlivých karet probíhá tak, že pracovník, který je v pokladně, zasune čipovou kartu do programovací jednotky, navolí tarif a vytiskne stvrzenku ke kartě. Lyžař zaplatí zálohu za kartu, cenu za tarif a po skončení  lyžování může kartu vrátit, popřípadě si ji ponechat na další den nebo dny. Rozlišování mezi lístky se provádí buď přečtením v programovací jednotce, nebo v prohlížeči  karet, který máme v nabídce. U každé karty je samozřejmě pokladní stvrzenka, na které je uvedeno středisko, datum, čas, tarif a cena. Naše společnost dodává do programovacích jednotek 6 typů cen, které si uživatel zvolí a ty během sezóny používá.  K PC, dodáváme software který má schopnost změnit  v programovací jednotce ceny. Uživatel si pak může měnit čas, datum,  jednotlivé  tarify cen a jednotlivé odpočty bodů či časy zpoždění v turniketech.

Statistika:

 • Každý turniket má svou statistiku průchodů, která se po zasunutí speciální karty do turniketu a následného vložení do programovací jednotky vytiskne na tiskárně, popřípadě uloží do souboru počítače pro další zpracování. Podobnou statistiku má i programovací jednotka, která si pamatuje počet prodaných karet, počet tarifů rozdělených na dospělé a dětské, dále pak statistiku tržeb a to denních, týdenních, sezónních včetně cen.

Karty:

 • Karty dodávané naší společností, mají speciální čip , který zamezuje zneužití karty a tudíž nejsou standardní.

Vzhledem k tomu, že karty se zálohují je investice do nákupu karet pouze jednorázová a tudíž velice úsporná.

Například středisko, které má kapacitu vleku 1000 osob/hod a ve středisku se denně pohybuje v průměru 400 osob potřebuje nakoupit cca 1500 karet, což v přepočtu na koruny je 91500,- Kč. U ostatních odbavovacích systému, kde stojí 1ks lístku v průměru 4,- Kč je investice na sezónu, která je dlouhá 90 dnů 144000,- Kč.

Celková úspora hned v prvním roce v kartách činí 52500,- Kč, přičemž za nevrácené karty má provozovatel vybranou zálohu, a za tuto si nakoupí karty nové.

Garance:

 • Běžná záruční doba je u našich odbavovacích systémů 24 měsíců, do této doby se vztahují veškeré bezplatné opravy poruch, které nebyly zaviněny uživatelem.
 • V dnešní době jsou stále častější otázky na propojení středisek, kde je více provozovatelů. Naše společnost je připravena na tuto skutečnost, a v roce 1999 již vybavila první středisko, ve kterém provozují tři provozovatele 7 vleků.

V podstatě jsou dvě možnosti, jak provádět vyrovnání mezi provozovateli:

 1. Jeden provozovatel ( nebo lidé vybraní všemi provozovateli), obsluhuje všechny pokladny ve středisku a na základě statistik vyjetých z jednotlivých turniketů vyplácí jednotlivým provozovatelům finance za průjezdy přes turnikety.

Přebytky, které zůstanou v pokladnách se na konci sezóny rozdělí předem dohodnutým dílem, nebo jinak investují do střediska.

Tato forma je jednoduchá, přehledná a v praxi osvědčená viz středisko Praděd.

 1. Každý provozovatel je samostatný a na základě statistik z turniketů, kde je rozděleno kolik lyžařů a od jakého provozovatele projelo přes turniket se provádí vyúčtování mezi všemi provozovateli vzájemně.

 

Specifikace programovací jednotky MP 04

Programovací jednotka spojená s počítačovým vybavením ( viz. dodatek ke kupní smlouvě ) je schopna programovat klasické čipové karty a bezkontaktní karty.

Programování

 • bodových karet dle vlastního zvážení ( max.. 16 tarifů )

Tarif znamená, že je možno zadat 16 řádků do kterých se zadávají bodové tarify např. 10 bodů, 50 bodů, 150 bodů atd. maximálně 999 bodů. Každý tarif má možnost šesti cen rozdělených na dětské a dospělé.

Samozřejmé je dobíjení bodů na kartu se zůstatkem a to od 1 – 999 bodů.

 • časové karty ( max. počet tarifů je 16 )

Karty se dělí:

Denní ( dopolední, odpolední, večerní, denní ):

Platnost karty začíná v momentě zasunutí do turniketu tzn., že je možnost naprogramování libovolný počet karet dopředu.

Hodinové:

Možnost programování hodinových tarifů od jedné do pěti hodin. Karta začíná platit od zasunutí do turniketu s ukazatelem platnosti karty na displeji turniketu.

Více denní:

Možnost programování od dvou do sedmi dnů s tím, že takto naprogramované karty platí v dané sezoně . Není možno programovat karty např. 2 dny ze 7dnů atd.

Sezoní:

Tyto karty platí celou sezónu s tím, že je možno zvolit např. tři druhy těchto karet s různými pracovními časy.

Veškeré časové karty začínají platit vložením karty do turniketu a veškeré karty jsou chráněny blokačním časem, který se dá měnit dle požadavku provozovatele.

Ceny jednotlivých časových karet jsou rozděleny do třech kategorii na dětské a dospělé stejně jako u bodových karet.

 

Ostatní možnosti:

 • blokace sezónní karty
 • práce pokladníka pod heslem
 • možnost nastavení turniketů na volný průchod ale pouze s kartou
 • připojení ( v případě schválení zákona o registračních pokladnách ) registrační tiskárny
 • vydávání různé druhy karet na jednu stvrzenku
 • před vytištěním stvrzenky stornovat vydanou kartu
 • možnost kontroly aktuálního stavu karty a stavu karty při zakoupení
 • možnost změny cen provozovatelem bez zásahu programátora
 • ukládání třech pokladních sum uložených pod heslem
 • umožnění vstup do systému ostatním osobám a jejich omezení s práci dat.
 • Sledování statistik jak pokladny tak turniketu, včetně zálohování všech vydaných stvrzenek a následné ukládání do souborů a práce s daty.
 • Možnost vydávání volných karet včetně ukládání výdeje do statistiky.
 • Možnosti zadávání slev z konečné částky

Galerie