Článek I.

EVIDENCE PŘIHLÁŠEK

 1. K přihlášení na vzdělávací akci využijte tuto on-line přihlášku nebo přihlášku v tištěné podobě. Přihlášku zašlete na korespondenční adresu Přihlášky jsou evidovány, v pořadí ve kterém došly.
 2. Zařazeným zájemcům je potvrzena účast zasláním pozvánky s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání.
 3. Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích.
 4. V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo při změně lektora, data nebo místa konání vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme.
 5. Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte do 3 pracovních dnů před zahájením akce, kontaktujte nás.
 6. Veškeré poskytnuté údaje uvedené v přihlášce jsou nepřenosné a slouží výhradně pro potřebu naši organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Článek II.

ÚHRADA VZDĚLÁVACÍ AKCE

 1. Pokud k přihlášení využijete on-line přihlášku, zašleme Vám proforma fakturu, na základě které můžete vložné uhradit.
 2. Pokud k přihlášení využijete papírovou přihlášku, platbu vložného proveďte dle článku II. bodu 3. Proforma fakturu v tomto případě vystavujeme pouze na vyžádání.
 3. Úhradu vzdělávacího programu můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu, složenkou (poštovní poukázka typu A), nebo hotově před zahájením akce.
 4. Při platbě neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce, což je datum vašeho narození (formát DDMMRRRR) nebo VS proforma faktury. Do 15 dnů ode dne přijetí platby Vám vystavíme a zašleme na Vámi uvedenou poštovní adresu daňový doklad.

Článek III.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Bankovní ústav: Fio banka
Číslo účtu: 2100657703/2010

Článek IV.

STORNOVACÍ PODMÍNKY

 1. Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně.
 2. Vložné není vratné v případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka 5 a méně pracovních dnů před zahájením.

Článek V.

MÍSTO KONÁNÍ

 1. Vzdělávací akce se konají v učebnách společnosti nebo v prostorách klienta