ČMVI, z.s. je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR a bylo ji přiděleno číslo akreditace: AK/I-46/2018.

Veškeré vzdělávací aktivity jsou akreditovány MV ČR a jsou v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktuálně se můžete přihlásit do těchto kurzů : ZDE