ČMVI, z.s. je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra ČR a bylo ji přiděleno číslo akreditace: AK/I-46/2018.

Veškeré vzdělávací aktivity jsou akreditovány MV ČR a jsou v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Vzdělávací programy

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část Akreditace č.: AK/VEPO-6/2018 Cílem vzdělávacího programu je zlepšení znalostí vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti řízení lidských zdrojů, práva, managementu a komunikace. Vzdělávací programy: – Obecný úvod do managementu ve veřejné správě, stanovování cílů, plánování, organizování, kontrola – Etika ve veřejné správě – Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, […]

Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků Akreditace č.: AK/VV-1/2019 Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí novému úředníkovi územního samosprávného celku znalosti týkající se jeho postavení, práv a povinností, působnosti, příslušnosti a fungování územního samosprávného celku ve vztahu k občanovi. Seznámit jej se základy státní správy a samosprávy v ČR. Vzdělávací program: – Právní systém ČR – Veřejná správa ČR – […]

Odborné semináře

Aktuálně se můžete přihlásit do těchto kurzů a seminářů