Vzdělávejte se pro růst

Vzdělávejte se pro růst

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích

  • strojírenství,
  • stavebnictví,
  • nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky),
  • terénní sociální služby,
  • odpadové hospodářství.

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.