Instruktor lyžování

  150 hodin, rekvalifikační kurz s možností získání živnostenského opravnění

Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků Akreditace č.: AK/VV-1/2019 Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí novému úředníkovi územního samosprávného celku znalosti týkající se jeho postavení, práv a povinností, působnosti, příslušnosti a fungování územního samosprávného celku ve vztahu k občanovi. Seznámit jej se základy státní správy a samosprávy v ČR. Vzdělávací program: – Právní systém ČR – Veřejná správa ČR – […]

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část Akreditace č.: AK/VEPO-6/2018 Cílem vzdělávacího programu je zlepšení znalostí vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti řízení lidských zdrojů, práva, managementu a komunikace. Vzdělávací programy: – Obecný úvod do managementu ve veřejné správě, stanovování cílů, plánování, organizování, kontrola – Etika ve veřejné správě – Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, […]

Projekt SNĚHURKA

Ve spolupráci s   Soukromyhygienik.cz   zařídíme:       Pohádkový průvodce vším, co jste kdy chtěli naučit vaše děti o zdravém životním stylu. Chceme zdravější dospělé? Naučme je zdravě jíst a myslet už v dětství. Život a zdraví je to nejcennější co máme.   CÍLEM POHÁDKOVÉHO CYKLU SNĚHURKA JE zábavnou formou zprostředkovat dětem nejdůležitější informace o […]

Vzdělávací programy, kurzy a semináře

Kompletní studijní programy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, vzdělávací kurzy a semináře pro úředníky a sociální pracovníky

Kompletní nabídka programů  

Akreditované rekvalifikační kurzy

pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, sportovní instruktory, obchodně-ekonomické kurzy, kurzy pro manikérky a pedikérky

Cesta k novému povolání  

Projekty k dotačním programům EU a ČR

v oblasti přípravy a zpracování projektů z programů EU a ČR, kompletní vedení projektu po stránce monitoringu, zpracování monitorovacích zpráv a sledování výstupů

Přehled aktuálních pobídek  

Nejbližší kurzy a semináře

Lis
05

Instruktor lyžování

  150 hodin, rekvalifikační kurz s možností získání živnostenského
Bře
16

Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků Akreditace č.: AK/VV-1/2019 Cílem vzdělávacího programu je
Dub
13

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část Akreditace č.: AK/VEPO-6/2018 Cílem
Zář
03

Projekt SNĚHURKA

Ve spolupráci s   Soukromyhygienik.cz   zařídíme:       Pohádkový

Proč si vybrat Českomoravský vzdělávací institut?

ČMVI je zapsaným spolkem dobrovolným sdružením občanů vzniklým na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

skolici-stredisko-exterier

Školící prostory

Novoveská 2057/5D

709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Česká republika

Poslání ČMVI

Českomoravský vzdělávací institut, z.s. existuje na trhu již 12 let. Původním cílem byla podpora sportu a tělovýchovy, výchova a trénink mladých talentů a organizování výchovných a tělovýchovných akcí. Na základě zvýšené poptávky po námi nabízených službách, jsme rozšířili své aktivity i na širokou veřejnost, kde jsme se zaměřili na růst vzdělanosti občanů v oblasti vědy, kultury i umění, a to zejména tím, že se:

  • podílíme na uskutečňování programů celoživotní výchovy, vzdělávání a rekvalifikace dospělých i mládeže
  • zajišťujeme co největší popularizaci ekologie, vědy, kultury a umění
  • zapojujeme se do národního, evropského i světového vzdělávání dospělých i mládeže ve všech oblastech naši činnosti
  • uskutečňujeme vzdělávací aktivity a sociální programy

Vize ČMVI

Chceme se vypracovat na první místo mezi vzdělávacími institucemi, čehož dosáhneme tím, že nabídneme kvalitní služby cílovým skupinám. Lidé se k nám budou rádi vracet, a bez ostychu nás žádat o radu a další námi nabízené služby. Našim cílem je nabízet co nejkvalitnější, inovativní služby. Jsme kvalifikovaným rádcem, který poskytuje možnosti kvalitního vzdělávání, kariérního poradenství, překladatelských činností, poradenství ve věcech projektů a projektového řízení, a to vše na profesionální úrovni.

Hodnoty ČMVI

Mezi naše hlavní hodnoty patří:

  • spokojenost klienta
  • odbornost poskytovaných služeb
  • profesionální a odpovědný přístup
  • poskytování aktuálních informací
  • inovativnost

Na nic nečekejte. Přihlaste se ještě dnes!

Partnery ČMVI jsou