Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie

Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie Pobočná pedagogická fakulta Ostrava- Speciální pedagogika. Zahájení studia a nábor studentů od 1.12.2017. Odkaz na web Vysoké školy Tarnow

Instruktor lyžování

  150 hodin, rekvalifikační kurz s možností získání živnostenského opravnění

Masér ve zdravotnictví

Nabízíme Vám vzdělávací kurz MASÉR – zdravotnický pracovník s náplní 500 vyučovacích hodin. Úspěšní absolventi zvládají jak klasickou masáž, tak aplikaci fyzikální léčby – aplikaci tepla, zábalu a vodoléčebných procedur. Po úspěšném ukončení závěrečnou zkouškou je vydáno absolventům osvědčení akreditované školy MZ ČR, které je opravňuje pracovat jako zdravotnický pracovník – MASÉR ve zdravotnických zařízeních v souladu se Zákonem č. 96/2004 […]

Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků Akreditace č. AK-VV-2/2015 Obsah: Připravit začínajícího úředníka veřejné správy na výkon jeho činnosti. Seznámit jej se základy státní správy a samosprávy v ČR. Vzdělávací program Právní systém ČR, Veřejná správa ČR, Veřejné finance ČR, Evropská unie, Komunikace Zahájení kurzu: 4.6.-8.6. 2018 Rozsah výuky: 40 hodin Kurzovné: 5.200,– Kč Místo konání: Ostrava Garant […]

Vzdělávání vedoucích úředníků

VZDĚLÁVÁNÍ   VEDOUCÍCH  ÚŘEDNÍKU Akreditace č. AK-VEPO-2/2015 Obsah: – Obecný úvod do managementu ve veřejné správě , stanovování cílů, plánování – Organizování, kontrola , Etika ve veřejné správě , Pracovní právo – Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, marketing ve veřejném sektoru – Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace , Regionální politika EU Zahájení kurzu: 4.6.-8.6. 2018 […]

Účetnictví s využitím výpočetní techniky ( program POHODA)

Akreditace č. MŠMT-1628/2015-1/55 Obsah kurzu: – úvod od účetnictví/zákon o účetnictví – dlouhodobý majetek, zásoby, finanční účty – bankovní a jiné finanční transakce, zúčtovací vztahy – kapitálové účty a dlouhodobé závazky, náklady a výnosy – účetní závěrka, účetnictví na PC ( účetní program POHODA) Zahájení kurzu: únor 2018 Rozsah výuky: 155 vyučovacích hodin Kurzovné: Místo konání: […]

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce Akreditace č. MŠMT-1630/2015-1/57 Obsah kurzu: – orientace v základních principech marketingu, orientace v obchodní činnosti – vyplňování, příprava obchodní dokumentace, kalkulace ceny, tržby – nabídka prodávaného zboží, odborné poradenství zákazníkovi – využití MS Office v praxi, Anglický jazyk Zahájení kurzu: září 2018 Rozsah výuky: 218 hodin teoretické výuky Kurzovné: Místo konání: Ostrava Garant kurzu: […]

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Akreditace č. MŠMT-1628/2015-1/55 Obsah kurzu: – determinace profese, pracovněprávní a mzdové předpisy – výpočet mzdy a průměrný výdělek, srážky ze mzdy – vazba na úřady práce, inspektoráty a další instituce – daň z příjmu fyzických osob, ze závislé činnosti a funkčních požitků – dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění a další Zahájení kurzu: červen 2018 […]

Vzdělávací programy, kurzy a semináře

Kompletní studijní programy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, vzdělávací kurzy a semináře pro úředníky a sociální pracovníky

Kompletní nabídka programů  

Akreditované rekvalifikační kurzy

pro pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách, sportovní instruktory, obchodně-ekonomické kurzy, kurzy pro manikérky a pedikérky

Cesta k novému povolání  

Projekty k dotačním programům EU a ČR

v oblasti přípravy a zpracování projektů z programů EU a ČR, kompletní vedení projektu po stránce monitoringu, zpracování monitorovacích zpráv a sledování výstupů

Přehled aktuálních pobídek  

Nejbližší kurzy a semináře

Pro
01

Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie

Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie Pobočná pedagogická fakulta Ostrava-
Lis
05

Instruktor lyžování

  150 hodin, rekvalifikační kurz s možností získání živnostenského
Čvn
11

Masér ve zdravotnictví

Nabízíme Vám vzdělávací kurz MASÉR – zdravotnický pracovník s náplní
Čvn
04

Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků Akreditace č. AK-VV-2/2015 Obsah: Připravit začínajícího
Čvn
04

Vzdělávání vedoucích úředníků

VZDĚLÁVÁNÍ   VEDOUCÍCH  ÚŘEDNÍKU Akreditace č. AK-VEPO-2/2015 Obsah: – Obecný
Zář
10

Účetnictví s využitím výpočetní techniky ( program POHODA)

Akreditace č. MŠMT-1628/2015-1/55 Obsah kurzu: – úvod od účetnictví/zákon
Zář
10

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce Akreditace č. MŠMT-1630/2015-1/57 Obsah kurzu: – orientace

Proč si vybrat Českomoravský vzdělávací institut?

ČMVI je zapsaným spolkem dobrovolným sdružením občanů vzniklým na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění.

skolici-stredisko-exterier

Školící prostory

Novoveská 2057/5D

709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Česká republika

Poslání ČMVI

Českomoravský vzdělávací institut, z.s. existuje na trhu již 12 let. Původním cílem byla podpora sportu a tělovýchovy, výchova a trénink mladých talentů a organizování výchovných a tělovýchovných akcí. Na základě zvýšené poptávky po námi nabízených službách, jsme rozšířili své aktivity i na širokou veřejnost, kde jsme se zaměřili na růst vzdělanosti občanů v oblasti vědy, kultury i umění, a to zejména tím, že se:

  • podílíme na uskutečňování programů celoživotní výchovy, vzdělávání a rekvalifikace dospělých i mládeže
  • zajišťujeme co největší popularizaci ekologie, vědy, kultury a umění
  • zapojujeme se do národního, evropského i světového vzdělávání dospělých i mládeže ve všech oblastech naši činnosti
  • uskutečňujeme vzdělávací aktivity a sociální programy

Vize ČMVI

Chceme se vypracovat na první místo mezi vzdělávacími institucemi, čehož dosáhneme tím, že nabídneme kvalitní služby cílovým skupinám. Lidé se k nám budou rádi vracet, a bez ostychu nás žádat o radu a další námi nabízené služby. Našim cílem je nabízet co nejkvalitnější, inovativní služby. Jsme kvalifikovaným rádcem, který poskytuje možnosti kvalitního vzdělávání, kariérního poradenství, překladatelských činností, poradenství ve věcech projektů a projektového řízení, a to vše na profesionální úrovni.

Hodnoty ČMVI

Mezi naše hlavní hodnoty patří:

  • spokojenost klienta
  • odbornost poskytovaných služeb
  • profesionální a odpovědný přístup
  • poskytování aktuálních informací
  • inovativnost

Na nic nečekejte. Přihlaste se ještě dnes!

Partnery ČMVI jsou