Celková nabídka vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Veškeré vzdělávací aktivity jsou připravovány dle aktuální poptávky školských zařízení.

  • Vzdělávací aktivity pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
  • Kurzy pro pedagogické pracovníky

Vzdělávací programy

Aktuálně se můžete přihlásit do těchto kurzů a seminářů