Českomoravský vzdělávací institut, z.s.  nabízí poradenství a služby v oblasti přípravy a zpracování projektů z programů EU a ČR.
Dále nabízíme kompletní vedení projektu po stránce monitoringu, zpracování monitorovacích zpráv a sledování výstupů v jednotlivých aktivitách.

 

Nabízíme:

 • posouzení projektového záměru
 • vhodné zařazení do operačního programu a prioritní osy pro projektový záměr
 • poradenství při přípravě projektu (stanovení cílů projektu, motivačních indikátorů projektu, rozpočtu apod.) dle požadavků výzvy
 • zpracování rozpočtu projektu
 • poradenství dle vlastních zkušeností s přípravou projektů
 • tvorbu projektové žádosti a její celkové zpracování
 • řízení projektu
 • monitoring projektu
 • monitorování naplnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů
 • spolupráci na průběžných a závěrečné monitorovací zprávě
 • koučink realizačního týmu při zajištění bezproblémového průběhu projektu

Aktuální nabídka

Realizované projekty