Celosvětový trend podávání různých žalob a trestních oznámení v případě nehod a úrazů osob, pohybujících se na tratích lyžařských areálů a středisek na jejich provozovatele, pro porušení pravidel či nedodržení norem ze strany provozovatele, je stále výraznější také na území ČR.

Bezpečnost pohybu osob v lyžařských areálech ČR určuje norma ČSN 01 8027 „Značení a zabezpečení v zimním středisku“. Ne všichni provozovatelé však tuto normu znají nebo se jí řídí.

Řešením je bezpečnostní audit. Je vhodný jak pro právnické a fyzické osoby, tak i pro neziskové organizace a spolky, které vlastní či provozují lyžařské areály, zejména však tam, kde řízením těchto středisek jsou pověřeny jiné osoby.

Dodržováním bezpečnostních pravidel a bezpečnostních standardů uvedených v těchto bezpečnostních auditech vám pomůže se ochránit před případnými postihy za nedodržování platných norem.

Nabízíme:

    V případě zájmu o zpracování odborného stanoviska vás:

  1. Navštívíme
  2. Projdeme Vaše lyžařské středisko
  3. Zkontrolujeme Vaše dostupné dokumenty k lyžařskému středisku a k lyžařským tratím
  4. Na základě předložených dokumentů vám:

  5. Zpracujeme skutečný stav
  6. Doporučíme řešení bezpečnosti ve vašem lyžařském středisku
  7. Navrhneme a zpracujeme bezpečnostní standardy lyžařského střediska
  8. Navrhneme a zpracujeme dokumenty k provádění bezpečnostních kontrol lyžařského střediska

Odborná stanoviska prostřednictvím našeho institutu zpracovává soudní znalec s příslušnou specializací.

V případě zájmu zprostředkujeme jednání s pojišťovnou, která na základě námi vystavených auditů a odborných stanovisek nabízí výrazné slevy při pojištění majetku a odpovědnosti provozovatele uvedených lyžařských areálů.