Zpravodajství

Vstupní vzdělávání úředníků – nový termín

NOVÝ TERMÍN KURZU: Vstupní vzdělávání úředníků – 2. – 6. 11. 2020 Z důvodu úmrtí garanta kurzů a lektora programu Vzdělávání vedoucích úředníků, Ing. Wernera Bernatíka, Ph.D. oznamujeme, že veškeré kurzy budou časově přesunuty na říjen/listopad 2020. Usilovně na této ztrátě pracujeme a budeme Vás včas informovat o náhradě termínů. Děkujeme za pochopení. 

By Lenka Tihelková | Nezařazené
DETAIL

ZÁŘÍ 2020 – z důvodu úmrtí kurzy přesunuty

NOVÝ TERMÍN KURZU: Vstupní vzdělávání úředníků – 2. – 6. 11. 2020 Z důvodu úmrtí garanta kurzů a lektora programu Vzdělávání vedoucích úředníků, Ing. Wernera Bernatíka, Ph.D. oznamujeme, že veškeré kurzy budou časově přesunuty na říjen/listopad 2020. Usilovně na této ztrátě pracujeme a budeme Vás včas informovat o náhradě termínů. Děkujeme za pochopení. 

By Lenka Tihelková | Nezařazené
DETAIL
Led
13

Jste restauratér? Pozor na hygienu

Jste restauratér? Pozor na hygienu. Věděli jste, že od 1. 1. 2006 platí v souladu s Nařízením (ES) č. 852/ 2004 o hygieně potravin povinnost provozovatele zajistit školení pro všechny své zaměstnance a vést o tom záznamy? V roce 2015 vyšla novela zákona o potravinách, která je platná od 1. 1. 2015 a společně s evropským nařízením č. […]

By 2Sides | Články
DETAIL
Zář
08

Operační program Průmysl a podnikání, Marketing

Cílem programu Marketing bylo posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků se sídlem v České republice prostřednictvím dotací na marketingový průzkum zahraničních trhů, účast na zahraničních veletrzích a výstavách a s tím související tvorbu propagačních předmětů.

DETAIL
Zář
08

Posílení aktivních politik zaměstnanosti, Rovné příležitosti mužů a žen

Cílem výzvy je zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Jedná se o dotační programy v rámci strukturálních fondů EU.

DETAIL
Zář
08

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

DETAIL
Zář
08

Vzdělávejte se pro růst

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP. Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod (v tomto případě […]

By 2Sides | Projekty
DETAIL
Zář
08

Ministerstvo pro místní rozvoj

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou v této sekci uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. Nedílnou součástí dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj je také podpora výzkumu a vývoje podle zákona […]

DETAIL
Zář
08

Projekty přeshraniční spolupráce Česká republika a Polsko

Nový Program ČR-PR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury. Dle www.cz-pl.eu

By 2Sides | Projekty
DETAIL
Zář
08

Stáže pro mladé II

Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu práce. Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 má žákům a studentům umožnit získat nejen odbornou praxi, ale také nové kontakty,  a pracovní návyky. Účast na stáži přesahuje běžný rámec […]

By 2Sides | Projekty
DETAIL
Zář
08

Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Operační program Podnikání a inovace je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na podporu rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská […]

By 2Sides | Operační programy
DETAIL
Zář
08

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Dle www.esfcr.cz

By 2Sides | Operační programy
DETAIL