Námi nabízené akreditované rekvalifikační kurzy vycházejí z aktuálních požadavků a novodobých trendů trhu práce. Ručíme za kvalitní služby a odbornost našich lektorů.
Veškeré tyto kurzy jsou akreditovány u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Akreditované rekvalifikační kurzy dodržují pravidla stanovená vyhláškou MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

Vzdělávací programy

Aktuálně se můžete přihlásit do těchto kurzů a seminářů