Courses

Instruktor lyžování

  150 hodin, rekvalifikační kurz s možností získání živnostenského opravnění

Vstupní vzdělávání úředníků

Vstupní vzdělávání úředníků Akreditace č.: AK/VV-1/2019 Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí novému úředníkovi územního samosprávného celku znalosti týkající se jeho postavení, práv a povinností, působnosti, příslušnosti a fungování územního samosprávného celku ve vztahu k občanovi. Seznámit jej se základy státní správy a samosprávy v ČR. Vzdělávací program: – Právní systém ČR – Veřejná správa ČR – […]

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část Akreditace č.: AK/VEPO-6/2018 Cílem vzdělávacího programu je zlepšení znalostí vedoucích úředníků územních samosprávných celků v oblasti řízení lidských zdrojů, práva, managementu a komunikace. Vzdělávací programy: – Obecný úvod do managementu ve veřejné správě, stanovování cílů, plánování, organizování, kontrola – Etika ve veřejné správě – Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, […]

Projekt SNĚHURKA

Ve spolupráci s   Soukromyhygienik.cz   zařídíme:       Pohádkový průvodce vším, co jste kdy chtěli naučit vaše děti o zdravém životním stylu. Chceme zdravější dospělé? Naučme je zdravě jíst a myslet už v dětství. Život a zdraví je to nejcennější co máme.   CÍLEM POHÁDKOVÉHO CYKLU SNĚHURKA JE zábavnou formou zprostředkovat dětem nejdůležitější informace o […]